niveautest - leveltest

(Nederlandstalige versie kan je onderaan vinden)

 

Level test Applied Maths & Physics 1 for students 1 DAE

Who can participate : 

For students with extensive prior knowledge of mathematics (min 5hours weekly during secondary education), we have introduced a Level Test for MathFundamentals/AMP1. In case you score 50% or more on it, you are free to accept your Level Test score as your MathFundamentals/AMP1-score, which frees you from attending lessons. (The Level Test itself includes a p&pTheory(40%)+Lab(60%) component and takes max 3 hours.)

 

When can you participate : 

Saturday the 23 of September 2017 (8:30-11:30) at The Level (Botenkopersstraat 2, Kortrijk). This is the only timeslot to attend this test!

 

Subscription : 

Send an email BEFORE the 16th of september 2017 specifying your DAE-enrollment language (Dutch/English) and your previous study transcripts.pdf attached please to ivo.de.pauw@howest.be with a subject: subscription Exam ENG AMP 23/9. 

Don`t forget to mention your name and language option from your enrollment.

Furthermore, prior to it we organize a “Train to the Level Test” session on Wed 6th Sept (8:30-17:00) 

Examination Format : 

Part 1 : Theory (knowledge + proof + exercise): 40% of the total score

Part 2 : Exercises: 60% of the total score

 

Course Materials: dowload here

 

Level test Applied Maths & Physics 1 voor studenten 1 DAE

Voor wie :

Specifiek voor studenten die al een grondige voorkennis van wiskunde hebben (min 5 uur wiskunde/week gedurende de secundaire school), richten we een niveautoets in voor MathFundamentals/AMP1. Zodra je een score van 50% of meer behaalt, kan je deze niveautoetsscore als je MathFundamentals/AMP1-score kiezen, zodat je de lessen ervoor niet meer hoeft te volgen. (De niveautoets zelf omvat een schriftelijk theorie(40%)+labo(60%) gedeelte en duurt max 3 uur.)

 

Wanneer:

Zaterdag 23 september 2017 (8:30-11:30) in The Level (Botenkopersstraat 2, Kortrijk), Dit is het enigste moment om deel te nemen aan deze test!

 

Inschrijven : 

Stuur een mail VÓÓR 16 september 2017 met vermelding van je DAE-inschrijvingstaal (Nederlands/Engels) en je voorgaande studiebewijzen.pdf in bijlage naar ivo.de.pauw@howest.be met als onderwerp: inschrijving Exam NL AMP 23/9

Vergeet niet je naam en de taal waarin je bent ingeschreven te vermelden.

 

Examenvorm :

Deel 1 : theorie (kennis + bewijs + oefening): 40% van het totaalcijfer

Deel 2  : Oefeningen: 60% van het totaalcijfer

 

Cursusmateriaal: download hier!